HOME > 診所介紹 > 月光下的醫者
月光下的醫者、患者與蚊子軍團!!
 
金門縣金寧鄉盤山村月光就是醫者的燈,
 
依著月光醫師悉心為金門鄉親門診、針灸,
 
天氣是熱的,可醫療團熾熱的心,更甚天氣!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
攝於
97年七月九日
陳文戎醫師
金門縣金寧鄉盤山村